Datum för köp av Medlemskort till Hösten 2022 klart!

Medlemskort till hösten 2022 kommer att kunna köpas från den 31/8 kl 12.00 hos Bio Facklan.

Höstens program med 11 filmer är ännu inte helt satt men datumet för köp av medlemskort är satt.

Den 31/8 kl 12.00

kommer medlemskorten för hösten 2022 kunna köpas från Bio Facklans Hemsida eller direkt i kassan.

Ett medlemskort kommer som tidigare kunna köpas digitalt.

Exakt information med länkar kommer senare.

Även exakt program för hösten kommer senare.
Vi beräknar att vara klara med filmvalet innan midsommar.

Vår första film visas den 14/9 och säsongen avslutas den 15/12.